อุปกรณ์แค้มปิ้ง || คลิปวีดีโอท่องเที่ยว || แนะนำสถานฑูต || โปรแกรมทัวร์ต่างประเทศ || โปรแกรมทัวร์ในประเทศ || รถเช่า || แนะนำโรงแรม || วีดีโอขำขัน || เรื่องเล่า ขำขัน || ถาม-ตอบ เรื่องเที่ยว ||
เที่ยวสบายๆ สตาย สบายทราเวล
หน้าแรก
ค้นหาโรงแรม
ทัวร์ในประเทศ
ทัวร์ต่างประเทศ
สารบัญเว็บท่องเที่ยว
ติดต่อเราที่นี่
ลงโฆษณาฟรี
ดูลงโฆษณา
สมาชิกเข้าระบบ
ล่องเรือสำราญ
ห้องพักราคาถูก
วีดีโอคลิป

ศูนย์รวมข้อมูลท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทส ยินดีต้อนรับทุกท่านนะค่ะ เรามีโปรแกรมทัวร์ให้คุณเลือกซื้อมากมาย โปรแกรมทัวร์ทั้งหมดได้ผ่านการคัดสรรค์มาแล้วเป็นอย่างดี ขอให้ท่านจะมีความสุขในการเลือกซื้อโปรแกรมทัวร์นะค่ะ

คู่มือท่องเที่ยว กับนายรอบรู้
เที่ยวเกาหลี เที่ยวญี่ปุ่น ญี่ปุ่น พม่า เวียดนาม ย
Top Ranking On Google
ฝากอีเมล์ข่าวสาร
Enter Your E-mail Here:
 
โปรแกรทัวร์เวียดนาม ฮานอย-ฮาลอง 4 วัน 3 คืน www.si
เที่ยวญี่ปุ่น
สแกนดิเนเวีย เดนมาร์ค-นอรเวย์-สวีเดน-ฟินแลนด์
โซล สนามบินอินชอน เกาะนามิ DRAMA GALLARY ล่องเรือท
ทัวร์ญี่ปุ่น โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น
ทัวร์มาเลเซีย โปรแกรมทัวร์มาเลเซีย เที่ยวมาเลเซีย
ทัวร์บาหลี โปรแกรมทัวร์บาหลี เที่ยวบาหลี
ทัวร์เนปาล โปรแกรมทัวร์เนปาล เที่ยวเนปาล
ทัวร์ฮ่องกง โปรแกรมทัวร์ฮ่องกง เที่ยวฮ่องกง
ทัวร์ฮ่องกง โปรแกรมทัวร์ฮ่องกง เที่ยวฮ่องกง
ทัวร์ใต้หวัน โปรแกรมทัวร์ใต้หวัน เที่ยวใต้หวัน
ทัวร์เวียดนาม โปรแกรมทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนาม
ทัวร์สิงคโปร์ โปรแกรมทัวร์สิงคโปร์ เที่ยวสิงคโปร์
ทัวร์ออสเตรเลีย โปรแกรมทัวร์ออสเตรเลีย เที่ยวออสเต
ทัวร์นิวซีแลนด์ โปรแกรมทัวร์นิวซีแลนด์ เที่ยวนิวซี
สนใจลงโฆษณา โทร.02-731-6970
สนใจลงโฆษณา โทร.02-731-6970
VTGST-ROMANCE KOREA 5D/3N BY TG
VTGST-ROMANCE KOREA 5D/3N BY TG   VTGST-ROMANCE KOREA 5D/3N BY TG
 
ROMANCE KOREA 5D/3N BY TG
ROMANCE KOREA โซล สนามบินอินชอน เกาะนามิ DRAMA GALLARY ล่องเรือทะเลสาบชงจู อควาเวิลด์ AQWORLD เมืองซูวอน นั่งรถไฟ DRAGON TRAM สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ กรุงโซล บลูเฮาส์ พิพิธภัณฑ์คติชนพื้นเมือง พระราชวังเคียงบ๊อคคุง สถาบันสอนทำกิมจิ ศูนย์โสมเกาหลีรัฐบาล ห้างชิลล่าดิวตี้ฟรี JUMP SHOW หมู่บ้านนัมซานฮันอก ช้อปปิ้งเมียงดง ช้อปปิ้งซุปเปอร์มาร์เก็ตพื้นเมือง

กำหนดการเดินทาง
พ.ค  52  วันที่ 22-26 / 29 พ.ค.-02 มิ.ย.  
มิ.ย   52  วันที่ 05-09 / 12-16 / 19-23 / 26-30
 
ราคา 26,900   THB
VTGST-ROMANCE KOREA 5D/3N BY TG
    Visitor 1007
 
All Detail
 
ROMANCE KOREA
5 DAYS   3 NIGHTS     BY TG
ขอนำท่านเดินทางสู่ประเทศเกาหลี ประเทศที่มีภูมิประเทศงดงาม ดำรงวัฒนธรรมเก่าแก่ควบคู่ไปกับสายการบินแห่งชาติ โดยสายการบินไทย
 
กำหนดการเดินทาง  

เดือน พฤษภาคม 52  วันที่  01-05 / 06-10/ 15-19/ 22-2 / 29 พ.ค.-02 มิ.

เดือน มิถุนายน 52  วันที่  05-09 / 12-16 / 19-23 / 26-30 
ราคา 26,900.- บาท
 
วันแรกของการเดินทาง  กรุงเทพฯ-โซล
-------------------------------------------------------------------------------------------
21.00 น. พร้อมกันที่สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารขาออก ประตูทางเข้าหมายเลข 2 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย
23.50 น. ออกเดินทางสู่กรุงโซล ประเทศเกาหลี โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 658
 
วันที่สองของการเดินทาง สนามบินอินชอน-เกาะนามิ- DRAMA GALLARY-ล่องเรือทะเลสาบชงจู
อควาเวิลด์  (AQWORLD)
-------------------------------------------------------------------------------------------

07.15 น.       ถึงท่าอากาศยานอินชอนกรุงโซลสาธาณรัฐเกาหลีใต้ (ขั้นตอนพิธีการต่างๆหัวหน้าทัวร์จะแนะนำทุกท่านที่ สนามบินสุวรรณภูมิหรือบนเครื่องหากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาติดต่อสอบถามที่เจ้าหน้าที่ หรือบริษัทล่วงหน้า ) นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร นำท่านโดยสารรถโค้ชปรับอากาศเดินทางสู่ นำท่านเดินทางสู่ เกาะนามิ  โดยเรือใเวลาประมาณ 10 นาที ชมวิวทิวทัศน์ของสถานที่ที่เคยใช้เป็นสถานที่ถ่ายทำละครทีวี Winter Love Song อันโด่งดังไปทั่วเอเชีย พร้อมมีเวลาให้ท่านได้เก็บภาพอันสวยงามน่าประทับใจ  โดยเฉพาะเมื่อมาเยือนเกาะนามิช่วงฤดูหนาว  ถ้าโชคดีหิมะกำลังโปรยด้วยแล้ว  ยิ่งสวยงามและโรแมนติก น่าประทับใจประหนี่งเป็นพระ-นาง ในละครเลยทีเดียว หรือจะเลือกขี่จักรยาน ชมวิวเหมือนฉากในละครก็ได้ (ค่าทัวร์ไม่รวมค่าเช่าจักรยาน ประมาณ 3,000 วอนต่อคัน )
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ให้ท่านชิมอาหารพื้นเมืองเมนูบาร์บีคิวไก้เกาหลี Takkalbi
บ่าย  นำท่านเดินทางต่อในช่วงบ่าย ผ่านอุทยานแห่งชาติวอรัคซานไปยังสถานที่ล่องเรือที่ ทะเลสาบชงจู สัมผัสถึงความงามของหินรูปร่างต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นเมื่อหลายพันปีที่แล้ว ไม่ว่าจะเป็นคูดัมบง – เขาเต่าที่ชาว   เกาหลีเชื่อว่าหมายถึงการมีอายุยืนยาว หินรูปปลาวาฬ หินปีกนกนางแอ่น หินตาบงหมายถึง “ ดีที่สุด “ หิน   ล้มลุกที่ไม่ว่าจะคนผลักเท่าไหร่ก็จะกลับมาตั้งที่จุดเดิม และอื่น ๆ อีกมากมาย ดั่งค่ำกล่าวของรัฐมนตรีอีหวั่น    ผู้เป็นนักกวีและนักปกครองที่สำคัญของชาวเกาหลี ท่านจะได้พบกับไผ่สวรรค์ได้ชื่อว่าเป็นสิ่งมหัศจรรย์อันดับ   หนึ่งของทันยางพาลเคียง และพบกับหลุมฝังศพของอันทูยาง เกอิซาเกาหลีกับเรื่องราวความรักและความ   แปลกประหลาดของหลุมฝังศพแห่งนี้
ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร  บริการท่านด้วย ชาบู ชาบู  สุกี้สไตล์เกาหลีบนหม้อไฟร้อนๆ ประกอบด้วยหมูสไลซ์  ผักบำรุงสุขภาพต่าง ๆ  น้ำซุปร้อนๆ และเส้นอุด้งซึ่งขาดไม่ได้ในการทาน   ชาบู ชาบู  พร้อมข้าวสวยและเครื่องเคียง  
จากนั้นนำท่านเดินทางข้าสู่ โรงแรมที่พัก ณ. DAEMYONG RESORT HOTEL  ให้ท่านได้พักผ่อนมีเวลากับ    ความสุขสุดที่  อควาเวิลด์  (AQWORLD)  ได้พักผ่อนคลายความเมื่อยล้าจากการเดินทางด้วยการสนุกกับ    สวนน้ำ “อควาเวิลด์” ซึ่งประกอบไปด้วยหลายส่วนด้วยกัน อาทิ AQUA HEALTH POOL ZONE, AMUSEMENT ZONE, SAUNA MASSAGE ซึ่งในแต่ละส่วนยังแยกย่อยเป็นส่วนต่าง ๆ อีกมากมายไม่ว่าจะเป็น NECK SHOWER, BENCH ZET, HYDRO ZET, FLOW ZET SYSTEM, HOT & COLD BATH, MINERAL WATER BATH, JADE SAUNA, AMETHYST SAUNA, CHARCOAL SAUNA, WATER SLIDE, CAVE BATH, COUPLE BATH ฯลฯ ท่านสามารถอาบน้ำแร่ในห้องพักของทุกท่านได้ หรือเลือกใช้    บริการของ AQUA WORLD ภายในโรงแรม ซึ่งประกอบไปด้วยสวนน้ำและบ่อแช่น้ำแร่หลาย ๆ แบบ    ในส่วนของสวนน้ำใส่ชุดว่ายน้ำ ในส่วนของอาบน้ำแร่ ไม่อนุญาตให้ใส่ชุดใด ๆ ลงไป
 
 
วันที่สามของการเดินทาง เมืองซูวอน-นั่งรถไฟ DRAGON TRAM-สวนสนุกเอเวอร์แลนด์
-------------------------------------------------------------------------------------------

เช้า            รับประทานอาหารเช้า ณ  ภัตตาคารภายในโรงแรม จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ มรดกโลกเมืองซูวอน    ชมและถ่ายภาพ ป้อมฮวาซอง ป้อมและกำแพงเมือง หรือป้อมดอกไม้ สร้างรายรอบตัวเมืองซูวอน ระยะทาง   ยาวประมาณ  5,500 เมตร ประกอบด้วยเชิงเทิน 48 หลัง แต่บางส่วนถูกทำลายในสมัยสงครามเกาหลี    ป้อมนี้ สร้างขึ้นโดยกษัตริย์ซอนโจ กษัตริย์องค์ที่ 22 แห่งราชวงศ์โชซอนเพื่อเป็นที่ระลึกแก่พระราชบิดา ซึ่ง   ถูกใส่ร้ายจากราชสำนัก และถูกขังจนสิ้นพระชนม์ ปัจจุบันป้อมนี้ได้รับการสถาปนา โดย UNESCO ให้เป็น   มรดกโลก และให้ท่านได้ชื่นชม ความสวยงามและยิ่งใหญ่ของป้อมโดยการ นั่งรถไฟ DRAGON TRAM    พร้อมถ่ายภาพเป็นที่ระลึก
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  บริการท่านด้วย คาลบี้ หมูแผ่นโตที่หมักจนได้ที่ นำมา   ย่างบนเตาถ่านจนสุก แล้วตัดเป็นชิ้นพอคำ รับประทานกับซอส  กระเทียม  กิมจิ  และข้าวสวยโดย   ห่อเป็นคำ ๆ แกล้มด้วยพริกเกาหลีเม็ดใหญ่สีเขียวสด
บ่าย  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สวนสนุกเอเวอร์แลนด์  ซึ่งเป็นสวนสนุกกลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ   เกาหลีเป็นที่นิยม ของชาวเกาหลีและ ชาวต่างชาติ เป็นอย่างมาก ตั้งอยู่ท่ามกลางหุบเขา ให้ท่านได้สนุกสนาน   กับการเล่นเครื่องเล่นต่างๆ  บริการท่านด้วย บัตรเครื่องเล่นแบบไม่จำกัดการเล่น ให้ทุกท่านสามารถ   เล่นเครื่องเล่นภายในสวนสนุกได้แบบไม่อั้น นอกจากนั้นภายในยังเป็นสวนพฤกษาชาติขนาดใหญ่  ชื่นชม   กับสวนไม้ดอก ไม้ประดับที่งดงาม ชม สวนสัตว์  ซาฟารี ซึ่งมี “ไลเกอร์ “ สัตว์พันธ์ ผสม  ระหว่างเสือกับ   สิงโต ที่มีอายุมากกว่า 13  ปี หมีแสนรู้ และสัตว์อื่นๆ อีกมากมายหลายชนิด
ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร  ให้ท่านชิมอาหารพื้นเมืองเกาหลี พุลโกกิ หมูเกาหลีหมัก   จนได้ที่ผัดคลุกเคล้ากับผักกะหล่ำและต้นหอมเกาหลี รสชาติกลมกล่อม รับประทานกับข้าวสวยและ   เครื่องเคียง
แล้วนำท่านเช็คอิน ณ. โรงแรม LA VIE D’HOTEL  หรือระดับเทียบเท่า
 
วันที่สี่ของการเดินทาง  กรุงโซล – บลูเฮาส์-พิพิธภัณฑ์คติชนพื้นเมือง–พระราชวังเคียงบ๊อคคุง –
สถาบันสอนทำกิมจิ-ศูนย์โสมเกาหลีรัฐบาล-ห้างชิลล่าดิวตี้ฟรี- JUMP SHOW
-------------------------------------------------------------------------------------------
 

เช้า            รับประทานอาหารเช้า ณ  ภัตตาคารภายในโรงแรม จากนั้นนำท่านผ่านชม “บลูเฮ้าส์” ทำเนียบของ   ประธานาธิบดีคนปัจจุบัน “โน มู เฮียน” (ระหว่างแล่นผ่านไม่อนุญาตถ่ายภาพหรือวิดีโอใดๆ)จากนั้นถ่ายรูป   เป็นที่ระลึกกับอนุสาวรีย์รูปนกฟีนิกซ์ สัญลักษณ์ความเป็นอมตะ   ชมทัศนีย์ภาพอันสวยงามของภูเขารูปหัว   มังกรและวงเวียนน้ำพุนับเป็นจุดที่มี ฮวงจุ้ยที่ดีที่สุดของกรุงโซล จากนั้น นำ ท่าน เข้าชม “พิพิธภัณฑ์คติชน   พื้นเมือง” รับทราบประวัติความเป็นมาของคนเกาหลี ตั้งแต่ ยุคโบราณจนถึงปัจจุบันผ่านทางห้องแสดง   หุ่นจำลอง ซึ่งท่านจะได้ซึมซับวิถีชีวิตที่แสดงถึง ประเพณี   วัฒนธรรม และธรรมเนียม ต่างๆ ที่ผ่านมามากว่า   5,000 ปี จากนั้นชม “พระราชวังเคียงบ็อก” ซึ่งเป็นพระราชวังไม้โบราณที่เก่าแก่ที่สุดสร้างขึ้นใน ค.ศ.   1394 ใน อดีตกว่า 600 ปีก่อน ภายใน พระราชวัง แห่งนี้มีหมู่พระที่นั่งมากกว่า 200 หลัง แต่ได้ถูกทำลาย   ไปมากในสมัยที่ญี่ปุ่นเข้ามาบุกยึดครอง ทั้งยังเคยเป็นศูนย์บัญชาการทางการทหารและเป็นที่ประทับ ของ   กษัตริย์  ปัจจุบันได้มีการก่อสร้าง หมู่พระที่นั่งที่เคยถูกทำลายขึ้นมาใหม่ในตำแหน่งเดิม และพาท่านถ่ายภาพคู่   กับ พลับพลา กลางน้ำ “เคียงเฮวรู” ที่ซึ่งเคยเป็นท้องพระโรงออกงาน สโมสรสันนิบาตต่างๆ สำหรับต้อนรับ    แขกบ้านแขกเมือง
กลางวัน อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วย เมนูโอซัม หรือ หมูปลาหมึกย่างบาร์บีคิวหมักสไตล์   สมัยใหม่เกาหลี คนต่างประเทศนิยมรับประทานเพราะมีรสชาติออกหวานเผ็ดเล็กน้อย  โดยนำบาร์บีคิวหมู   ปลาหมึกลงในกระทะครึ่งวงกลม  พร้อมน้ำซุปปรุงรส เมื่อสุกรับประทานพร้อมเครื่องเคียงและข้าวสวย หาก   ต้องการแบบรสชาติเกาหลีแท้ๆ ก็สามารถใส่กิมจิหมักลงต้มด้วย ก็จะได้รสชาติอีกแบบหนึ่ง
บ่าย  จากนั้นนำท่านสู่ สถาบันสอนทำกิมจิ (Kimchi Making) ชมวิธีการทำ กิมจิเป็นผักดองที่สามารถเก็บไว้ได้   นาน และเป็นอาหารที่ขึ้นโต๊ะชาวเกาหลีทุกมื้อ ปัจจุบันนี้กิมจิเป็นที่นิยมแพร่หลาย เพราะประกอบด้วย    แบคทีเรียที่เป็นประโยชน์ในการย่อยอาหาร และป้องกันโรค ให้ท่านได้ทดลองทำกิมจิด้วยตัวท่านเอง และ   สามารถนำกลับมาเป็นของฝาก พร้อมกับใส่ชุดประจำชาติของเกาหลีใต้ (ฮันบก) และถ่ายภาพเป็นที่ระลึกจากนั้นนำท่านสู่ ศูนย์โสมเกาหลีรัฐบาล   ให้ท่านรับฟังการบรรยายสรรพคุณของโสมเกาหลีที่มีอายุ 6 ปี    ได้รับการ รับรองจากรัฐบาล  ซึ่งจัดว่าเป็นโสมที่มีสรรพคุณดีที่สุด เนื่องจากเกาหลีเป็นประเทศที่มีศูนย์โสม   โลกตั้งอยู่โสมเกาหลีจึงได้รับการพัฒนาทั้งในด้านคุณภาพและบรรจุภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง ท่านสามารถเลือกซื้อ   ผลิตภัณฑ์โสมคุณภาพกลับไปบำรุงร่างกายในราคาถูกกว่าเมืองไทยถึง 2 เท่าและยังเหมาะที่จะเป็นของฝาก   และของที่ระลึกแก่คนที่ท่านรักอีกด้วย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ห้างชิลล่าดิวตี้ฟรี ให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้า   แบรนด์เนมนำเข้าจากต่างประเทศมากมายหลายชนิด  อาทิ  หลุยส์วิตตอง, ชาแนล, เฟอร์รากาโม ฯลฯ    จากนั้นนำท่านช้อปปิ้งสินค้าที่ตลาดค้าส่งที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย ทงแดมุน  ให้ท่านเลือกซื้อสินค้า   หลากหลายประเภทตั้งแต่ศีรษะจรดเท้า อาทิ  เสื้อผ้าบุรษ-สตรี รองเท้า   เข็มขัด  ของที่ระลึก  ชุดเครื่องครัว    ถุงน่อง ถุงเท้า  ผ้าพันคอ ฯลฯ
ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร  ให้ท่านชิมไก่ตุ๋นโสม (GINSENG CHICKEN SOUP) อาหาร   สุขภาพซึ่งเสริ์ฟในหม้อดินท่ามกลางน้ำซุปที่กำลังเดือดพิถีพิถันด้วยการคัดเลือกไก่ขนาดกำลังเหมาะผ่าน   การเลี้ยงจนอายุได้ 45 วันนำมาทำความสะอาด นำเครื่องในออกทั้งหมดแล้วนำเครื่องยาจีน อาทิ เกาลัด    เก๋ากี้ พุทราจีน และรากโสมพร้อมด้วย ข้าวเหนียวใส่ลงไปในตัวไก่ แล้วผ่านการตุ๋นจนเนื้อไก่ล่อนท่าน ทุกท่าน   สามารถรับประทานได้อย่างสะดวก ทานคู่กับ เส้นก๋วยเตี๋ยวแบบเกาหลีเพิ่มรสชาติด้วย เกลือ และ พริกไทย   ป่น และเสริ์ฟ  คู่กับ เหล้าเกาหลีที่เรียกว่า “โซลจู “
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ IBK JUMP THEATRE เพื่อชม JUMP SHOW เป็นโชว์การแสดงอันดับหนึ่งของ   เกาหลี เป็นการใช้ศิลปการแสดงประยุคของชาวเกาหลีในหลายๆแขนง มีทั้งการโดยนำเอาศิลปะการต่อสู้ เท   ควันโค คาราเต้ และยิมนาสติก ประกอบการแสดงละครตลกร่วมสมัย เพื่อสร้างเสียงหัวเราะ และความ   สนุกสนานแก่ทุกท่าน
  แล้วนำท่านเช็คอิน ณ. โรงแรม OLYMPIC PARKTELHOTEL  หรือระดับเทียบเท่า
 
วันที่ห้าของการเดินทาง  หมู่บ้านนัมซานฮันอก-ช้อปปิ้งเมียงดง-ช้อปปิ้งซุปเปอร์มาร์เก็ตพื้นเมือง
-------------------------------------------------------------------------------------------
เช้า    รับประทานอาหารเช้า ณ  ภัตตาคารภายในโรงแรม จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านนัมซานฮันอก ซึ่งอยู่ทางตอนเหนือของภูเขานัมซาน มีสายน้ำไหลผ่านและมีศาลาซอนนูกัก แหล่งอาศัยของนก    กระเรียน   แหล่งพักผ่อนที่มีชื่อเสียงในฤดูร้อนของราชวงศ์โชซอน   แต่ในปัจจุบัน   เป็นที่ตั้งของบ้านชน   ชั้นสูงในสมัยเมื่อ 600 ปีที่แล้ว   และหากเดินไปจนสุดปลายสวนจะพบ Time Capsule ที่ทำขึ้นเพื่อ    เฉลิมฉลองกรุงโซลครบ 600 ปี   โดยจะรอเปิดอีกใน 400 ปีข้างหน้า ค.ศ. 2394
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน
บ่าย จากนั้นนำท่านชมย่านวันรุ่น เมียงดง หรือสยามสแควร์แห่งกรุงโซล สถานที่นัดพบของหนุ่มสาวชาวโสม สัมผัสสินค้าวัยรุ่นอันหลากหลายไม่ว่าจะเป็น เสื้อผ้า เครื่องหนัง เครื่องสำอาง เครื่องประดับ กิ้ฟช้อป เป็นต้นจากนั้นก่อนอำลานครเกาหลีให้ทุกท่านได้ช้อปปิ้งทิ้งท้ายที่ ช้อปปิ้งซุปเปอร์มาร์เก็ตพื้นเมือง ขนมแบบต่าง ๆ  ช็อกโกแล๊ตหิน ซีเรียลช็อกโค ผลิตภัณฑ์โสมในรูปแบบของขนม ชา โคลนพอกหน้า ผลไม้  หมอนสุขภาพ  กิมจิ  ชินราเมงหรือม่าม่าเกาหลีที่ชื่นชอบของชาวต่างประเทศ   เป็นต้น   สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ท่าอากาศยานอินชอน
20.50 น. เดินทางออกจากกรุงโซล โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 657
00.40 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ...
 

การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารจำนวนไม่ต่ำกว่า 15 ท่าน ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจำนวนดังกล่าวบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง

SIAM  TRAVEL  AND AGENCY  บริษัท สยามทราเวล แอนด์ เอเจนซี่ จำกัด
HEAD OFFICE : 27/13  Phuangsiri Rd., Huamark , Bangkapi , Bangkok  10240
www.siamtravel.co.th       E-mail:sales@siamtravel.co.th

จันทร์ - เสาร์  Tel. :   02-731-6980 (AUTO) 02-731-6970     FAX : 02-377-0978
ติดต่อ : คุณกุ้ง คุณปู  คุณกอล์ฟ คุณเต้ 
086-335-1269 ,081-994-9859, 089-686-6069 , 083-032-5121

INBOUND IN THAILAND : Contact K. John 086-334-9276
www.siamtravel.co.th   E-mail:  booking @siamtravel.co.th

ท่องเที่ยว ใกล้ ไกล เดินทางไปกับเรา สยาม ทราเวล แอนด์ เอเจนซี่  ราคาพิเศษ จองด่วน
Hotline : 086-335-1269 086-334-9276 24HRS. 


 
รายละเอียดผู้ลงประกาศ
     
TAT No.
:
11/05662
ชื่อบริษัท
:
Siam Travel And Agency Co,.Ltd
ที่อยู่
:
27/13 Huamark Bangkapi Thailand
จังหวัด
:
กรุงเทพมหานคร   อำเภอ  :   บางกะปิ   รหัสไปรษณีย์  :   10240
เบอร์โทรศัพท์
:
02-731-6970
เบอร์แฟกซ์
:
02-731-6970
อีเมล์
:
slaes@siamtravel.co.th
เว็บไซด์
:
www.siamtravel.co.th
  Home   |     Contact
 
Games Clip Video Wallpaper Screen Saver Gallery    
บริษัท ตลาดทัวร์ จำกัด
189/24 ถ.กรุงเทพกรีฑา แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ
10240 
Google bot last visit powered by Gbotvisit.com